Health in Africa - Shared Learning Event

Event Description

This shared learning event will bring together people with an interest in Global Health issues and will feature talks from practitioners as well as opportunities to discuss current issues and Q & A sessions.

As part of the event the WCVA will be available to discuss the new Wales for Africa grants process.

The event will be followed by the David Nott Public Lecture - if you would like to register for this, please register here: https://davidnottlecture.eventbrite.co.uk 

--------------------

Bydd y digwyddiad rhannu dysgu yma yn dod â phobl sydd â diddordeb mewn materion Iechyd Byd-eang at ei gilydd a byddant yn cynnwys sgyrsiau gan ymarferwyr yn ogystal â chyfleoedd i drafod materion cyfredol a sesiynau Cwestiynau ac Ateb.

Fel rhan o'r digwyddiad, mi fydd y WCVA yn trafod y system grantiau newydd Cymru o Blaid Affrica.

Yn dilyn y digwyddiad, mae darlith gyhoeddus David Nott - os hoffech chi gofrestru ar gyfer hyn, cofrestrwch yma: https://davidnottlecture.eventbrite.co.uk